Gương để bàn trang điểm 2 mặt, xoay 360 có cốc đựng đồ trang điểm kèm theo. Mặt gương soi rất thật và có 1 mặt gương phóng to gấp 3